Мнения Училища

БАСКОМ: Иновации и съдържание, вместо строително-ремонтни дейности и закупуване на техника за STEM училищата

БАСКОМ – Българска асоциация на софтуерните компании, призова в своя позиция за промени в инвестициите за STEM в Националния план за възстановяване и устойчивост.

В становище до служебния вицепремиер по управление на европейските средства, до служебния министър на образованието и науката и до председателя на Комисията по образование и наука в 48-то Народно събрание, Българската асоциация на софтуерните компании – БАСКОМ изразява редица препоръки, свързани с планираните промени в инвестициите за STEM в Националния план за възстановяване и устойчивост.

БАСКОМ обединява над 150 компании и организации от софтуерния сектор в България и от години е ангажирана с проблемите на образованието. Нейни експерти участваха активно в първата Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ през 2021 г., като възможност чрез нея да се засили интересът на учениците към изучаването на  точни науки, както и да се развият умения и компетенции, необходими за успешната им професионална реализация.

От БАСКОМ напомнят, че едно от забележителните качества на Националната програма е интегрирането на всички важни компоненти за развиване на STEM обучението в едно: дизайн на нова училищна среда, технологии, интегрирано учебно съдържание, обучения на учители и нови лидерски роли, свързани с училищните STEM центрове. В становището си от БАСКОМ настояват да се запази интегрираният подход при финансиране на дейностите, свързани с изграждане на инфраструктура от една страна, и обученията и подготовката на преподаватели, от друга. В противен случай се създават предпоставки да не настъпи съществена промяна в качеството на образование и вместо това, училищата да потънат в проблеми, свързани с поддръжка на големи количества дигитални устройства или такива, чиито технически параметри не отговарят на реалните нужди на образователния процес. Проблеми ще възникнат и с обученията на преподаватели, които нямат общо с целите, заложени от училището при кандидатстване за изграждане на STEM център, с липсата на дългосрочна стратегия за осигуряване на консумативи за техниката, както и проблеми, свързани със сроковете и отчитането на проекта.

Източник: БАСКОМ