Учители

БАН: Няма грешка на матурата

„В отговора на въпрос 10 от държавния изпит по български език и литература няма грешка. Става въпрос за частен случай“, категорични са езиковеди от Института по български език на БАН, цитирани от „Труд“.

„Има забележка към пунктуационното правило за въвеждане на подчинено обстоятелствено изречение, която гласи, че ако пред подчинителния съюз се намира уточняваща дума „едва“, „чак“, „само“ и др. запетаята се пропуска“. Запетайката пред „и“ също е правилна в този случая. Това, че няма отваряща запетайка преди това, не отменя втората“, обясняват казуса с изречението:

„Върнах се в хотела едва когато денят преваляше, и реших да гледам телевизия.“

Както е известно, преподавателката от Английската гимназия във Варна Виолета Колева сигнализира за грешка на въпрос номер 10 от теста. Към мнението си, тя добави обосновка и необходимите аргументи.

Още по темата