Мнения

БАН иска въвеждането на Изследователския подход

Българската академия на науките започна да изпълнява обещанието си през тази година да бъде по-активна, като се заема с нова инициатива – въвеждане на нов подход в училищното образование, пише news.bg.

Българските учени предлагат въвеждането на изследователския подход, който намира приложение в доста държави. Той представлява обучение, базирано на разучаване на проблеми и явления, като учениците участват в групови дискусии, провеждат експерименти, работят по хипотези и аргументират различни тези.

Така се стига до самостоятелно откриване на факти и взаимовръзки като се стимулира самостоятелното мислене и способността да се анализира.

Това според специалистите ще постави и основата на умението за самостоятелно учене през целия живот. Така те ще имат по-гъвкаво и аналитично мислене и по-лесно ще променят своите умения спрямо нуждите на пазара и икономиката.

От Академията са категорични, че изнесените преди два дни анализи на резултатите от PISA са доказателство за налагането на сериозни промени в системата.

Още по темата