Учители

БАИТ награди 13 учители – дигитални новатори в образованието

13 учители бяха отличени за своите постижения в дистанционното обучение и при прилагане на ИТ технологии, в конкурс на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и партньори. Конкурсът „Дигитални новатори в образованието“ бе под патронажа на Министъра на образованието и науката. Журито определи наградените от първо до трето място в категориите на конкурса Иновативен подход за преподаване, Най-добре посрещната учебна програма от ученици и родители, Технологични иновации, Мултиплициране на иновативните учебни решения, и даде една поощрителна награда в категория Иновативен подход за преподаване.

228 учители са участвали в конкурса, като най-много кандидатури е имало в категорията Иновативен подход за преподаване, съобщава БАИТ.

Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории получиха парична награда от 1000 лв., продукт за киберзащита на персонални компютри, ваучери за посещение на курсове по избор, ваучер за професионално ориентиране на учениците за цяло училище.

На класиралите се на 2-ро и 3-то място във всяка от четирите категории бяха връчени различни електронни устройства, продукт за киберзащита на персонални компютри, ваучери за посещение на курсове по избор, ваучер за професионално ориентиране на учениците за цяло училище.

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев връчи две специални грамоти: на „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД – за изграждане на единна национална платформа за електронно обучение в помощ на дигиталното образование и на Николай Илиев, управител на „Некст Лаб“ ЕООД, който дари компютърна техника на 66 деца от Монтана.

Пълен списък на наградените

Източник: БАИТ