Институции

Бавят се научни проекти за 350 млн. лв.

Конкурсите за изграждане на 12 научни центъра с общо 350 млн. лв. по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ зациклиха за пореден път. Забавянето отново се дължи на оценката на подадените научни проекти, която този път е върната от Управляващия орган (УО) на оценителната комисия заради „допуснати пропуски“.

„Научната“ част на европрограмата е съпътствана от скандали от самото й обявяване – резерви имаше още към условията, на които трябва да отговарят кандидатите, и разрешените дейности по нея. Процесът бе забавен изключително много от сагата около оценяването на подадените през февруари 44 проекта за изграждане на научни центрове – за върхови постижения и за компетентност. При служебния министър проф. Николай Денков обществената поръчка за избор на фирма оценител (за 2 млн. лв.) бе спряна заради проблеми и се мина към вариант проектите да бъдат оценявани от международни учени (за 900 хил. лв.).

Междувременно обаче Върховният административен съд постанови, че оценяването трябва да се даде на италианската фирма „Прогети плант“, която получи най-много точки в обществената поръчка отпреди Денков.

На 10 ноември най-сетне се очакваше да бъде финализиран вторият, същински етап на оценката на допуснатите 30 проектни предложения (8 за центрове за върхови постижения и 22 за центрове за компетентност), извършен вече от италианската фирма. На последното заседание на Комитета за наблюдение на НОИР обаче Управляващият орган на програмата, който вече е новосъздадена изпълнителна агенция към МОН, е върнал доклада с класираните и отхвърлените кандидати „за отстраняване на допуснати пропуски в оценителния процес“. Целта е да се намали рискът от налагане на нови финансови корекции. Повече за това не се разбра, а от министерството коментираха единствено, че оценката трябва да е готова в края на януари. В края на миналата седмица пък вицепремиерът Томислав Дончев заяви, че оценителният процес е строго конфиденциален и информацията за това кой оценител на кого колко е писал не може да бъде публична.

Днес просветното министерство в рамките на Годишното информационно събитие на НОИР ще представи данни за изпълнението на програмата, което към момента е плачевно, както и за предстоящите процедури, които ще бъдат отворени през 2018 г. Към 1 ноември т.г. договорените средства са близо 340 млн. лв., което е 25% от общия бюджет. Реално изплатените средства пък са за малко над 120 млн. лв., което е едва 9% от общия бюджет.

Източник: segabg.com