Мнения

„Ах, този Мол!“ за кандидат студентите

На тема „Ах този мол!“ писаха днес кандидатите за журналисти, които опитаха силите си в предварителния кандидатстудентски изпит в Софийския университет.

Яна-Ивана Бояджиева от Кърджали беше определена да изтегли темата и тя го направи няколко минути след 9:00 ч.

Темите бяха общо пет. Контролната изтеглена беше „Интернет революция“. Тегленето на втори въпрос се налага, за да се докаже, че заглавията в пликовете са различни.

Кандидат журналистите имаха четири часа, за да покажат уменията и възможностите си. Комисията от проверяващите ще оценява тяхната езикова и стилова грамотност, оригиналността на техния текст, умението им да структурират изложение, познанието по темата и общата им култура, както и аналитичното им мислене.

Общият брой на желаещите да се явят на изпита днес е бил 1062-ма.