Мнения

Асоциирани членове на БАН ще приобщават наши учени, живеещи зад граница

Заместник-министърът на образованието и науката проф. Костадин Костадинов и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров на специална среща обсъдиха параметрите за създаване на Дружество на асоциирани членове на БАН, в което да бъдат приобщени водещи учени от български произход, които работят извън пределите на родината. Инициативата е съвместна на МОН и БАН с подкрепата на Дипломатическия институт към МВнР.

В срещата, фокусирана по уточняване на детайли по изграждане на Дружеството, участва и чл.-кор.проф. Стефан Хаджитодоров, съветник на председателя на БАН.

Комисия към Дружеството ще приема членове на това дружество към БАН. В нея  ще се включват заместник-министър на образованието и науката, отговарящ за ресор наука, директорът на дирекция „Наука“ в МОН, двама представители на Управителния съвет на БАН и директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. Комисията към Дружеството си поставя за цел да изгради механизми за привличане на учени от българската диаспора, които са водещи в областта на науката и иновациите. Целта е да се използва капацитетът им за подготовка на докторанти, за съвместни научноизследователски и иновационни проекти, както и съвместно ползване на научната инфраструктура в страната и чужбина.

Предстои изработването на правилник за функционирането на Дружеството.