Асоциация Родители приветства задължителната предучилищна подготовка за четиригодишните

Асоциация Родители приветства задължителната предучилищна подготовка за четиригодишните

От Асоциация Родители излязоха с официална позиция по повод приетите промени в закона за предучилищното и училищно образование, според които четиригодишните деца задължително трябва да посещават детска градина или да бъдат обучавани по индивидуален план вкъщи, който да бъде контролиран и наблюдаван от съответните институции.

В сайта на Асоциацията пише (без редакторска намеса):

Асоциация Родители подкрепя въвеждането на изискване за задължителната предучилищна подготовка на децата след навършване на 4-годишна възраст. Основна цел на тази подготовка е осигуряване на възможност за всяка дете да бъде в група от връстници (не по-малко от 6 деца близки по възраст), където да гради умение за пълноценно общуване партньорство, справяне с конфликти, изпълнение на общи задачи, спазване на общи правила, уважение към личното пространство на другия, приемане на различията, разпознаване на емоциите и умение да отстояваш себе си по ненасилствен начин.

Друга важна задача на предучилищната подготовка е балансиране на естественото неравенство в стимулите на семейната среда. Участието на децата в групова форма на подготовка за училище е особено важно и за подготовка не семейството за пълноценно партньорство в етапа на училищното образование. Родителите също имат нужда да придобият умения за пълноценна подкрепа на детето в моменти на трудности, както и за пълноценно общуване с други родители, включително и с такива, при които има съществено разминаване в ценностната система, родителските стилове и капацитет.

В същото време ние сме убедени, че законът трябва да оставя достатъчно свобода за формите на предучилищна подготовка, гарантиращи пространство за инициатива и свобода на избора от страна на семейството.

Асоциация Родители не подкрепя даването на възможност за самостоятелна форма на обучение, тъй като това противоречи на основните нужди на детското развитие, а в същото време отваря възможности за сериозни злоупотреби. От една страна е възможно родителите, водени изцяло от лични мотиви и в разрез с интересите на децата си, да изберат формално този статут като реално не осъществяват подготовка, съобразена с нуждите на децата. От друга страна образователните институции могат да упражняват натиск върху родителите на деца с различни трудности (увреждания, трудности в поведението) за преминаване към подобна форма, която поставя тези деца в изолация и е в противоречие с техните интереси.

Асоциация Родители подкрепя въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца, но настоява за реални гаранции за пълноценно финансиране на разнообразни алтернативни форми, които позволяват постигането на целите на развитието за тази възрастова група.

Още по темата

Коментари във Facebook