Институции Ученици Училища Учители

Асоциация „Родители“ настоява за избор между присъствено и дистанционно обучение

Асоциация „Родители“ настоява Министерство на образованието и науката да разработи вариант за организация на учебния процес, която да позволява на родителите избор между присъствено и дистанционно обучение. „Учители, които са в по-голям риск поради здравния си статус, биха могли да водят дистанционните класове, като в случая географското положение на децата и преподавателите може да бъде и без значение и паралелки да се формират с деца от различни училища. Организацията на такива класове може да бъде и централизирана на ниво РУО или МОН, така че да не поставя училищата в затруднение да организират паралелен учебен процес само за няколко деца, чиито родители са избрали дистанционната форма. Такъв подход ще намали натоварването върху учителите в класните стаи, за които е практически невъзможно да водят едновременно присъствен и дистанционен учебен процес“, се казва в предложението.

В писмото до министър Вълчев се изтъква, че при своевременно вземане на решения и добро планиране може да се намери работещ подход, което да отговори на притесненията и да удовлетвори нуждите на всички заинтересовани страни.

 

Източник: Асоциация "Родители"