Ученици

Арт ателие “Пролетен калейдоскоп“

Целите на Арт ателие „Пролетен калейдоскоп“ са: Предоставяне на възможност за творческа изява на ученици от град Пловдив и областта, които имат дарби и умения в областта на изобразителното изкуство.

Осигуряване на условия за реализация на постиженията на учениците и учителите и възможност да се обмени опит за работа с млади таланти; да се очертаят най-новите тенденции в преподаването по изобразително изкуство.

Формиране на граждански позиции, обществена ангажираност и съпричастност у учениците.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: 30.ІІІ.2012г. от 9:00 до 13:00 часа.

МЯСТО:
СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

ОРГАНИЗАТОРИ:
РИО – гр. Пловдив
СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив
Район „Западен“ – гр. Пловдив
Ученически съвет при СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив

СЪДЪРЖАНИЕ:

  • Провежда се в ателиетата по изобразително изкуство в СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив по предварително приета програма.
  • Арт – ателието включва изработване, представяне и излагане на художествени творби на участниците – ученици.
  • Материалите са по избор на ученика (живописни, графични и пластични).
  • Всеки участник представя 1 или повече творби, които остават  собственост на организаторите и се използват при организирането на изложби и благотворителни базари.
  • Организаторите имат право да провеждат аукцион с благотворителна цел с творбите.
  • След приключване на пленера се изготвя виртуална галерия с оставените творби на участниците  и се публикува в УЕБ – пространство.

УЧАСТНИЦИ:

Ученици от VII и VIII клас на училищата в Пловдив и региона

АТЕЛИЕТА:

  • Компютърна графика
  • Рисуване върху стъкло и керамика
  • Рисуване и апликация

НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ:

Основните материали са осигурени от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Пловдив. По желание, участниците могат да носят свои любими материали за работа.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ:

РИО – гр. Пловдив:
– оказва методическа помощ за реализирането на проекта;

СОУ „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Пловдив :
– разработва програма на Арт – ателие “Пролетен калейдоскоп”;
– осигурява условия и материали за работа;
– организира благотворителна изложба – базар на изработените творби;
– изготвя виртуална галерия с оставените творби на участниците  и я публикува на сайта  на училището.

Район „Западен“ – гр. Пловдив
– подпомага организацията на проекта;

ПРОГРАМА

8:45 – 9:15 часа – Посрещане, откриване на събитието и настаняване на участниците.
9:15 – 12:15 часа – Работа по творбите.
12:15 – 13:00 часа – Обяд за участниците и разглеждане на готовите творби.

Заявки за участие се приемат от 02.03.2012 до 22.03.2012 г. на адрес:

гр. Пловдив, ул. „Явор“ № 31, СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
телефон: 032/644 119
e-mail: soukirilimetodii@abv.bg