Мнения

„Анубис“ и „Булвест 2000“ с безплатни материали по новите програми за 1-ви и 5-ти клас

В резултат на многобройни запитвания на учители и родители, притеснени от работата по нови програми със стари учебници в 1-ви и 5ти клас през новата учебна година, издателска къща „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“ изработиха учебни материали с новите теми по предметите, в които има учебно съдържание, липсващо в действащите учебници. Тези материали ще бъдат разпространени безплатно сред учители и ученици след 15 септември 2016 г. и ще дадат възможност за безпроблемно обучение по новите програми през учебната 2016/2017 година.

Материалите за 1-ви клас са по предметите математика, околен свят и технологии и предприемачество, а в 5-ти клас – по български език, литература, математика, човек и природа, география и икономика и технологии и предприемачество. Разпространението на материалите ще стане чрез представителствата на „Анубис“ и „Булвест 2000“ в цялата страна, като те ще бъдат доставяни директно в училищата.

Като издатели на учебници с над четвърт век практика си дадохме сметка каква трудност представлява за учители и ученици да усвояват ново учебно съдържание без да имат предварително разработени учебни материали по него. Ето защо решихме да отпечатаме тези допълнителни материали с липсващото учебно съдържание и да ги предоставим безплатно на учители и ученици. Ще бъдем доволни, ако така допринесем за по-гладкото протичане на учебния процес и за решаване на временния проблем нови програми – стари учебници, казаха Владимир Топенчаров и Николай Табаков, управители на „Булвест 2000“ и „Анубис“.

Уроците за нови знания, липсващи в действащите учебници и включени в новите учебни материали, са изработени от авторски колективи на „Анубис“ и „Булвест 2000“ и са част от внесените за одобрение проекти на нови учебници за 1-ви и 5-ти клас на двете издателства.  „Анубис“ и „Булвест 2000“ внесоха общо 32 проекта на нови учебници за 1-ви и 5-ти клас.

Към тях са разработени и допълнителни учебни помагала по новите програми под формата на тетрадки и работни листове. Те вече са на пазара и могат да бъдат поръчвани от учители и родители. Тези помагала също запълват празнината от липсващо задължително учебно съдържание в настоящите учебници и дават възможност за работа в клас и за самостоятелна работа.

В началото на учебната година учителите, които преподават в 1-ви и в 5-ти клас ще намерят и други полезни ресурси под формата на pdf-файлове и електронни разработки по новите програми на интернет страниците www.anubis.bg и www.bulvest.com.