Училища

Анонимна джендър анкета скнадализира столично училище

Анонимна джендър анкета проведена в елитно столично училище скандализира родители, пише в. „Телеграф“. Проучването има за цел да разбере дали родителите имат предпочитания какъв пол да са учителите на техните деца.

„Данните от анкетата ще бъдат използвани единствено за научно изследване за целите на дипломна работа на наш колега“, заяви заместник-директорът на училището Симеон Ангелов. „За нас полът на колегите не е определящ, имат значение качеството на образование и педагогическите способности на учителя“, сподели Ангелов.

„Според вас полът на учителя в начален етап оказва ли съществено влияние върху начина на работа с учениците?“ е един от въпросите, които скандализира родителите на деца. В анкетата присъстват и още няколко въпроса, които определят предпочитанията на майките и бащите. Пример за това е: „Има ли тема или въпрос, която бихте споделили, ако учителят в мъж?“.

Потресени родители на деца от начален курс разказаха, че нямат полови предпочитания към преподавателите и смятат проведената анкета за неуместна.

Източник: fakti.bg