Учители

Анкетната карта за промените в програмата по БЕЛ е готова

Готова е анкетната карта за това дали да има промени в програмата по български език и литература и тя ще може да се попълва от учителите по Интернет, обяви в края на миналата седмица министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

В картата е включена „старата“ и новата програма по БЕЛ. Платформата е „отворена“ и за предложения, ако има такива.

Целта на това препитване е да се види какво мислят учителите по БЕЛ и в анкетната карта, в зависимост от класа, те могат да предлагат кои автори и произведения да останат или кои нови да бъдат добавени, обясни образователният министър.

И сега в училище има отделни часове по български език и часове по литература, и не считам, че трябва да има някаква промяна, заяви министър Клисарова, попитана дали трябва да има отделен предмет „Български език и общуване“, както поискаха родителски организации и филолози.