Ученици

Анкета сочи: Езикът на омразата се е настанил в училищното общуване

Около 28 на сто от учителите, анкетирани в Плевен, смятат, че „езикът на омразата“ се е настанил в ежедневната комуникация между учениците в началните училища. Това съобщи доц. д-р Анелия Рангелова – психолог, координатор на проект „Превенция срещу езика на омразата в образователните институции“ в Педагогически колеж – Плевен, цитирана от БТА.

Резултатите са от анкетно проучване сред 26 директори и учители от начални училища в града. 18 на сто от тях са заявили, че има употреба на езика на омразата и между педагози, макар и в отделни случаи.

Притеснително е твърдението на 32 на сто от учителите, че има такъв език и при общуване между учители и ученици, каза доц. Рангелова. Според 84 на сто от педагозите родителската общност има принос за това. Родителският поведенчески модел е този, който децата следват безкритично и приемат като свой, особено във възраст от 3 до 11 години, коментира психологът.

Семействата са по-добре настроени, когато децата им имат съученици с физически и интелектуални дефицити, но не и от малцинствен произход, е установила анкетата. Около 40 на сто от педагозите смятат, че са лишени от родителска подкрепа, защото родителите са убедени, че преодоляването на агресията е ангажимент само на училището.

Според една трета от директорите е нужда допълнителна квалификация на педагогическия персонал за превантивни дейности за ограничаване „езика на омразата“ и агресивните прояви. Проектът, който започва в Педагогическия колеж – Плевен цели да даде подготовка на студентите – бъдещи учители, как да реагират в тази среда, поясни доц.Рангелова.

Източник: dnevnik.bg