Мнения Ученици Училища Учители

Анета Попова: Образованието не е само учебно съдържание, но и поглед към децата

Анета Попова е директор на ДГ № 39 „Приказка“ – Варна от откриването ѝ. Детска градина ,,Приказка“ прилага нови и нестандартни техники, въвежда съвременни информационни технологии, работила е по много европейски образователни проекти. Педагогическият екип е със средна възраст около 45 години. Тази година градината отбелязва 30 години от създаването си.

ДГ „Приказка“ е дългогодишен член на международната мрежа „Екоучилища” и Българско сдружение „Син флаг“, има призовото място в международния конкурс „Generation Next” на Фондация за екологично образование. Градината получи Знак “eTwining училище 2019-2020.

„Един от основните акценти за нас ще бъде връзката между деца, учители и родители, защото образованието не е само учебно съдържание, но и поглед към децата… Представената ни платформа за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини УМНИ ДЕЧИЦА е интересна и атрактивна. От обучението научихме за виртуалната класна стая за комуникация между учители, родители и деца – нещо изключително полезно!“, казва г-жа Попова.

Снимки: ДГ „Приказка“

Каква беше и е за Вас и Вашата градина през 2020 г.? Какво променихте, какви предизвикателства срещнахте и как се справихте?

Смятам, че през 2020 промените бяха гротескни и в личен план, и в служебен. Признавам, че не бяхме подготвени, никой не знаеше какво да прави, как ще продължи контакта на децата с учителите и съдействието на родителите. Тъй като имахме известен потенциал, опитвахме ежедневно да комуникираме с родителите, и в някои групи се получи по-бързо.

Предизвикателствата бяха много – родителите не могат да следят, нямат подходящи дигитални устройства, но въпреки това учителите намираха индивидуален подход, да не се чувстват децата изолирани и да се сваля напрежението и тревожността им.

Кога и как е възможно онлайн обучение в детската градина? Кои групи реагират най-добре на него?

Считам, че с промените на Наредба № 5 за ДГ от октомври 2020 г. и указанията на МОН за провеждане на дистанционно обучение в електронна среда за доста колеги ще бъде трудно по известни причини – устройства, възможности и интерес на родители, учители и др. Най- добре реагират децата от предучилищна група – 6 годишни и по-напредналите 5 – годишни деца.

Как взаимодействате с родителите при хибридно или онлайн обучение? Каква обратна връзка получавате?

До момента връзка с родителите поддържаме през затворени групи във Фейсбук и Вайбър. Някои са по-активни, други търсим и по телефон. Хората изказват благодарност за грижата и подкрепата, която получават от учителите на децата си, от споделените моменти от ежедневието на децата в детската градина.

 

Защо се насочихте към „Умни дечица“? Как технологията и платформата Ви помагат, особено в настоящата ситуация?

Имаме известен опит – от две години сме „Училище в облака“ и работим с платформата G Suite за образованието. Приложенията ѝ са ни познати, за разлика от виртуалната класна стая.

Предложената от „Кабината БГ“ тема „Дигитални компетентности на учителя в ДГ“ ни допадна с адаптираното към предучилищното образование съдържание и лекторът – професионалист!

Представената ни платформа за дидактически интерактивни игри и ситуации в детските градини УМНИ ДЕЧИЦА е интересна и атрактивна. От обучението научихме за виртуалната класна стая за комуникация между учители, родители и деца – нещо изключително полезно! За момента учителите все още разучават възможностите ѝ, но вече са на лице и първите опити за създаване на учебно съдържание, очакваме и дистанционни срещи с родители.

Какво бихте препоръчали или посъветвали екипа на „Умни дечица“ за развитието на тяхната платформа?

Имаме желание да осигурим още дигитални устройства за учителите и децата, да продължим да се обучаваме и да използваме ресурса още по-активно. Тогава ще правим предложения!

Какво си пожелавате за учебната 2020/2021?

Здраве, преди всичко! Един от основните акценти за нас ще бъде връзката между деца, учители и родители, защото образованието не е само учебно съдържание, но и поглед към децата, с техните емоции, тревоги и проблеми. Знаем, че успехът е за тези, които са последователни, постоянни и креативни! Затова девизът ни е: „Предизвикваме успеха с действия!