Мнения

Анелия Клисарова: Ще мерим успеваемостта от НВО в проценти

Министърът на образованието проф. Анелия Клисарова обясни в интервю за „Монитор“ принципите, по които ще се води ведомството при реализацията на идеята за допълнително финансиране на училищата на база добавената стойност към качеството на обучението.

„Ще измерим добавената стойност на работата на училищата, но в процент успеваемост на националните външни оценявания (НВО), а не като стойност от успеха“, каза тя.

„Така например ако в четвърти клас 74% от децата не са издържали тези изпити успешно, а в седми клас този дял намалява до 50-60%, това е успех за училището и учителите и те трябва да бъдат мотивирани“, допълни тя.

Във формулата за оптимизация влиза и делът за отпадналите ученици. Проблемът е сериозен и тенденцията при него е крайно негативна в последните години. Само през последната година са отпаднали 3883 ученици, най-често по социални и семейни причини, а поради слаб успех техният брой е 62.

Клисарова признава, че съществува вариант, в който учителите да подсказват на учениците на външните оценявания с цел по-високи оценки.

„Това са едни тайни механизми, които съществуват, но те няма как да се докажат. Тук изникват въпросите – ако са им подсказали в 7-и клас, защо не са го направили в 4-и. Ако пък го направят и при двете, НВО няма да има премерена стойност“, сподели още министър Клисарова.

Още по темата