Мнения

Анелия Клисарова: Образованието трябва да е спирала, която върви нагоре

„Преди една година за съжаление не седнах на кресло, а на горещ стол“, коментира в интервю за „Аз Буки“ министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова.

„От образователната система, и в това съм убедена, зависи развитието на цялото общество. Ако няма образование, няма как хората да се реализират на пазара на труда. Ако няма хора, които работят, няма как да върви икономиката. Ако няма икономика, няма да има средства за образование“.

„Това не би трябвало да е затворен кръг, а спирала, която върви нагоре – все повече млади, образовани хора, с все по-добра реализация на пазара на труда, към по-силна икономика и по-стабилна държава“.

„А какво е необходимо на системата, за да бъде тя в равновесие? На първо място – обществото да припознае образованието като най-важен приоритет. За да имаме развита система на образование, началото трябва да е заложено още в семейството. Децата наследяват вярата в образованието от родителите си. А когато впоследствие се включат и учителите, и образователната система като цяло, и работодателите с пазара на труда – нещата се случват“, смята още Клисарова.