Учители

Ангел Ангелов: Промяната трябва да започне от мисленето на хората

„Промяната в образованието трябва да започне от хората, от тяхното мислене. Бил съм на десетки обучения и от тях само 1% са ми полезни. Учил съм преди 20 години и оттогава се самоквалифицирам“, признава в интервю за всекидневника „Преса“ един от най-иновативните учители в света Ангел Ангелов от СОУ „Сава Доброплодни“ в Шумен.

„Учителите, които видях в Сиатъл, говорят поне по два езика. Това е достъп до информация, който нашите преподаватели в повечето случаи нямат. Не могат да излязат в чужбина, не могат да обменят опит и нещата тръгват назад“.

На форума на Microsoft той получи награда за свой иновативен проект.

„Затова реформата трябва да започне от преподавателите. После да дойде промяната в учебните програми. Сега говорим, че всичко ще става дигитално, но не мисля, че ако дигитализираме сегашното учебно съдържание и го пъхнем в таблета, то ще стане по-интересно. Информацията трябва да е поднесена така, че децата да работят с нея, а не само да я зубрят“, разкрива още от своята рецепта за успех на реформата Ангелов.