Учители

Ангел Ангелов: Много учители се страхуват да влязат в крак с времето!

„У мнозина колеги има страх от това, че трябва да се квалифицират, за да влязат в крак с времето. Министерството на образованието и разни организации отпускат пари за какви ли не обучения, парите са целеви и за друго не може да се харчат“, обясни в интервю за всекидневника „Преса“ преподавателят от Шумен Ангел Ангелов.

Наскоро той беше обявен за един от най-иновативните учители в света и получи престижна награда на форум на световния софтуерен лидер Microsoft.

„99 на сто от тези курсове обаче протичат изнесено в някой хотел, с ядене, пиене и 4 часа ала-бала. Това не е квалификация, а санаториум“.

„Освен това квалификация сега могат да водят само университети или университетски преподаватели. Питам кои и колко от тях напоследък са влизали в училищен час? По който и да е предмет. Те са се откъснали от действителността“.