Институции

Анализ на Синдикат „Образование“: Чака ни бъдеще без учители

Все повече примери от настоящето доказват, че много български ученици вече нямат уважение не само към учителите си и обществото, те нямат уважение към своите родители. Това заключение прави в свой анализ Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

Тази липса е градивният елемент на псевдо идеалите, на нея се дължи огромният дефицит от морални ценности, което противопоставя младите хора на утвърдените във времето норми в училището и обществото. На усещането за безнаказаност и недосегаемост се корени и голямата агресия, която всекидневно и повсеместно ни залива. С горчивина трябва да признаем, че много от учениците излизат от училище не като морално изградени и социално ангажирани граждани на Европа. Наблюдава се отсъствие на присъщата за стария ни континент толерантност, милосърдие и патриотизъм.

Кризата в българското образование е своеобразно продължение на кризата в Европа, но в по-големи мащаби. Международна анкета, проведена от Европейския синдикален комитет по образование сред 28 страни, показва четири основни дейности, които биха били успешни в борбата с кризата на европейското образование, но и биха подобрили значително неговото качество:

• Организация на професионалното здраве и безопасност в училище – 60% от анкетираните;
• Борба със случаи на агресия и тормоз срещу учители и сред ученици – 57%;
• Подобряване на качеството чрез промяна на бранда и обратна връзка – 55%;
• Разширяване на възможностите за професионално развитие на работещите в образователната система – 51%.

Към тези четири основни дефицити, пречещи на по-доброто качество на образованието, анкетираните в България добавят още четири:

• Недофинансиране на образователната система и прекомерна зависимост на образователната система от начина на разпределение на финансовите средства /парите следват ученика/;
• Понижаване на обществения статус на педагогическия работник, което води до дефицит на духовни ценности, формиращи се в образователните институции;
• Тотално изключване на водещата роля на родителя и семейството от задължението за възпитанието на децата и учениците и липса на санкции към родителите при провал в семейното възпитание;
• Липса на дисциплинарни лостове в работата на учителите, които да се задействат при драстично нарушение на училищните правила от учениците.

Във връзка с казаното дотук е обяснима и логична задаващата се национална криза, свързана с липсата на квалифицирани кадри, които да желаят да работят в образователната система, анализират от Синдиката. Скоро в много класни стаи ще видим тъжната картина на ученици без учители – духовни водачи и будители, творци и вдъхновители. Безспорно това ще доведе и до огромна липса на квалифицирани кадри във всички сфери на живота и във всички браншове.

За това са необходими спешни мерки, които от десетилетия се неглижират – на първо място незабавна промяна в новия образователен закон и прилежащите наредби: за търсене на отговорност от родителите, които не се справят с родителските си задължения. Организиране на неделни училища по холандския модел за родители, които са абдикирали от родителски контрол и задължения;

За предоставяне на дисциплинарни лостове на учителите и директорите, с които да противодействат на агресивните и хиперактивни ученици. При психологическа и физическа агресия между ученици и срещу педагози, училищните власти да налагат задължително адекватни санкции;

Съпричастните и отговорни за обучението и възпитанието на децата и учениците български институции да се активират и да се наместват задължително при всеки сигнал за побой и агресия. Да се налагат санкции от СЕМ на медии, които без доказателства тиражират гледни точки на родители и ученици, защото подобни евтини кампании на някои медии сриват авторитета на цялата образователна система.

Източник: dnes.bg