Мнения

Анализират значението на професионалното образование

МОН обяви обществена поръчка за изготвянето на Анализ на значението на професионалното образование, съобщи БГНЕС. Ведомството ще плати за социологията 68 хил. лв., без ДДС. Целта на проучването е измерване и анализ на значимостта на професионалното образование за прехода към пазара на труда, след завършване на средното образование, както и да съдейства за подобряване на процеса на изготвяне на държавния план-прием в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и паралелките за придобиване на професионална квалификация.

Целевата група на проучването ще включва завършили в последните пет години средно или професионално образование, работещи и безработни. Анализът следва да съпостави постиженията на пазара на труда на младите хора, завършили професионално образование с тези на младите хора, завършили общо средно образование, както и постиженията на завършилите средно образование с тези на завършилите висше образование.

МОН иска още обект на проучването да са успешно наложени модели за сътрудничество между работодатели и професионални училища за интеграция на ученици в производствения процес и последващ преход към заетост.

Източник: actualno.com