Ученици Училища

Амфитеатри и лаборатории в двора разчупват школските часове

Организиране на зони, наподобяващи римските амфитеатри, лаборатории и кабинети в училищните дворове за провеждане на занимания на открито.

Това предвижда работният вариант на наредбата, уреждаща как ще изглежда средата в училищата. Тя ще влезе в сила от следващата учебна 2020/2021 г.

Там е заложено и изграждане на зеленчукови градини, оранжерии, дендрариум, зоокътове, хранилки за птици с площадки за наблюдения, които да позволяват на малчуганите да усвоят практически учебния материал.

Природният кът трябва да бъде оборудван с инструменти, престилки и ръкавици за децата, маси за експерименти, зони за игра с вода и пясък. В дворовете ще бъдат създадени кътове за сядане и общуване, а асфалтираните площадки ще бъдат озеленени.

В школата трябва да бъдат изградени и зони за обучение по пътна безопасност

В тях трябва да има модел на светофар, стоппалки, детски каски за велосипеди, конуси, както и очила, симулиращи влиянието на алкохола и наркотиците.

В наредбата се предвиждат и промени в класните стаи. Те ще бъдат трансформирани в мултифункционални пространства. Така например стените между три съседни класни стаи могат да бъдат премахнати, а на тяхно място да бъдат сложени подвижни прегради. Пространството в средата остава най-малко и във всеки един момент може да се приобщи към една от съседните две стаи. Друга възможност за промяна е премахване на стените към коридорите на училища и заместването им отново с подвижни прегради. Така при премахването им се отваря към него. Трета опция е изграждането на тераса от външната страна и преминаването на учебния процес на открито. Чиновете и мебелите в класните стаи също могат да бъдат размествани.

Според наредбата за децата от от 1-ви до 4-ти клас трябва да бъдат осигурени поне 4 класни. Във всяка трябва да е  предвидена зона за отдих и хранилище за технически материали, както и да бъде оборудвана с бяла дъска, индивидуални чинове и столове, както и място за учебниците към тях. По стените пък са разположени плакати и макети, свързани с учебните предмети. В класните стаи на най-малките трябва да има и места за дрешките им, както и обща маса и столове.

За учениците от 5-и до 7-и клас са нужни по 3 класни стаи и специализирани кабинети по химия, физика, биология, изобразително изкуство, по технологии и предприемачество, като всички те трябва да бъдат с хранилище. Всяка от специализираните лаборатории трябва да има плотове за демонстрация от учителя, нужните прибори и материали за експериментите, работни мивки, мултимедийни прожектори. За учениците трябва да има и отделни стаи по музика и компютърен кабинет.

От гимназиите пък се изискват и езикова лаборатория. Там трябва да има бяла дъска, CD – Player, Flipchart, мултимедиен прожектор, както и място за дрехите на учениците. За профилираните гимназии пък трябва да се осигурят и кабинети за предметите по профил за учениците от 8-и до 10-и клас, а за тези в 11-и и 12-и кабинети – за обучение по теория на професията.

Изисквания има и към зоната за спорт – тя трябва да е закрита, да има съблекалня по възможност с душове, склад за инвентар и отделно място за учителите и да е оборудвана с подходящи съоръжения. За всички училища трябва да бъдат отделени кабинет на психолог, на логопед и ресурсен учител.

Източник: monitor.bg