Училища

Американският униветститет единствен от частните е сред лидерите в Рейтинговата система

„СУ, ТУ-София, МУ-София и ХТМУ са в групата на висшите училища с най-висок индекс на цитируемост на публикации в научни издания“, изпълнителният директор на „Отворено общество“ Георги Стойчев.

12-13 университета имат характеристиките на изследователски университети с високо ниво на научната продукция, тоест с индекс на цитируемост над 10 – поне 10 статии в научни списания, цитирани поне 10 пъти.

Тревожен е фактът, че в България има има 15 университета с индекс на цитируемост 0 или не присъстват в международните бази данни Scopus и Web of Knowledge. Това означава, че за обхванатия 5-годишен период (2009-2013 г.) те не са имали нито една статия, която да може да бъде цитирана, коментира Стойчев.

Единственият частен университет в България, който е лидер в професионални направления е Американският университет. Той е №1 в обучението по направленията „Администрация и управление“ и „Обществена комуникация и информационни науки“.