Институции

Алма матер вдига таксата по право и психология

Годишната такса по „Право“ и „Международни отношения“ в Софийския университет скача от 739 лв. до 800 лв. Става дума за първокурсниците – бакалаври, които ще бъдат приети през следвващата академична 2018–2019 година и ще следват редовно. Увеличението беше прието от Академичния съвет на висшето училище в сряда.

От 560 лв. до 600 лв. се повишава и таксата по психология. Първокурсниците по „Педагогика“ „Неформално образование“ ще плащат по 530 лв. годишно, а не 485 лв. както беше досега. От 420 лв. до 460 лв. се увеличават таксите по „Регионално развитие и политика“, „Стопанско управление“ и „Публична администрация“. Символично увеличение с 10 лв. до 600 лв. е прието и за следването по „Филология“във Факултета по класически и нови филологии и Факултет по славянски филологии“.

В същото време Академичният съвет прие да бъдат намалени годишните такси за обучение в общо 18 специалности. Двойно падат таксите по „Педагогика на обучението по ….химия и физика“ и „Педагогика на обучението по…“ химия и информатика и „Педагогика на обучението по…“ учител по природни науки в основна степен на образованието- от 400 лв. до 200 лв. Следването по „Статистика“ поевтинява от 800 лв. до 640 лв.

Първокурсници по „Религията в Европа“ и „Теология“ пък вече ще плащат 500 лв., вместо 560 лв. С 90 лв. надолу – до 600 лв. пада таксата по „Южна, Източна и Югоизточна Азия“. Следването по география поевтинява от 800 лв. до 640 лв.

Най-голямо е намалението с 550 лв. до 200 пък за специалностите „Астрофизика, метеорология и геофизика“, „Инженерна физика“, „Квантова и космическа теоретична физика“, „Комуникационна и физична електроника“, „Медицинска физика“, „Оптометрия“, „Физика“, „Фотоника и лазерна физика“, „Ядрена техника и ядрена енергетика“ и „Ядрена химия“. Новоприети студенти с максимален състезателен бал във Факултета по математика и информатика, професионално направление „Математика“, специалности „Математика“ и „Статистика“ в бакалавърска степен пък се освобождават от заплащане на годишната такса за обучение за първата година.

Академичният съвет реши да бъде намалена годишната такса за обучение на докторанти, зачислени в следните факултети Богословски факултет – задочно – от 1 000 лева на 650 лева;Факултет по химия и фармация – редовно – от 1594 лева на 900 лева и Факултет по химия и фармация – задочно – от 600 лева на 500 лева. Промяната в годишните такси се отнася единствено за студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната 2018/2019 година.Не се променят размерите на годишните тарифи за обучение вече записаните и действащи студенти.

Без промяна остават годишните такси за обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в седем от факултетите – Факултета по начална и предучилищна педагогика, Историческия факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Медицинския факултет, Биологическия факултет, Факултета по математика и информатика и Факултета по класически и нови филологии. За три от специалностите във Факултета по класически и нови филологии таксите се намаляват. Намаляват се таксите и в Богословския факултет, в някои специалности на Факултета по химия и фармация и във всички специалности на Физическия факултет в ОКС „бакалавър“. Няма промяна на таксите за кандидатстване в Софийския университет за учебната 2018/2019 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Няма промяна и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Източник: monitor.bg