Институции

Акценти от отчета на служебния министър на образованието

Служебният министър на образованието проф. Сашо Пенов направи междинен отчет. Той заяви, че се подготвя Закон за насърчаване на научните изследвания и иновациите и промени в закона за професионалното образование, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост, в успешно партньорство с Министерството на иновациите и растежа, Патентното ведомство, учени и предприемачи. Министърът увери, че проектите ще бъдат довършени.

Проф. Пенов посочи, че в МОН няма забавени процедури по ПВУ и съвсем скоро училищните директори ще бъдат информирани за процедурата за кандидатстване за изграждане на STEM кабинети във всички училища в България.

По думите му екипът в МОН във взаимодействие със здравното министерство успял да осигури нормален учебен процес за учениците – присъствено, в класните стаи, в училищните дворове, максимално да живеят заедно.

Той отчете добро сътрудничество с министерствата на екологията, на финансите и на регионалното развитие в полза на повишаване на качеството на образованието чрез подобряване на средата в училищата.

Над 10 000 деца и ученици са върнати в училище благодарение на устойчивите мерки и работа по Механизма на обхват между МОН, МВР и МТСП.

Чрез МВнР бяха гарантирани образователните дейности в 392 български неделни училища в 43 държави, отбеляза още министърът.

По думите на проф. Пенов благодарение на съвместна работа с представители на министерствата на младежта и спорта и на културата е подобрена нормативната уредба, свързана с допълнителни награди на деца с изявени дарби (всички получили медали от международни олимпиади от тази година имат право на стипендии).

Властите не само не са разделени, но си и взаимодействат, каза министърът на образованието и науката.

Той посочи, че в сферата на висшето образование е осигурено продължаването на процесите за подобряване на качеството чрез Рейтинговата система на университетите, а също и чрез сключването на споразумения между висшите училища, които ще позволят да се обучават студенти от различни направления по професии, необходими за пазара на труда. „Имаме добра комуникация с академичната общност“, каза още министърът.

Източник: МОН