Училища

Активно обучение на деца в детската градина чрез новите технологии

На 1 декември 2015 година в ОДЗ 67 „Мечо Пух“ – София се състоя семинар „Модел и технологични решения при използване на ИКТ за активно обучение в детската градина“. Семинарът се организира съвместно със Столична община.

Основни акценти в него бяха използването на интерактивни дисплеи, документ камера, вотинг система и таблети в различни педагогически ситуации по направления. В семинара взеха участие над 50 директори и учители от столични детски градини, които бяха привествани от директорката Валерия Иванова и Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“ към Столична община. Модератор на семинара бе Ивайло Иванов, завеждащ компютърен кабинет към детското заведение.

Участници в семинара наблюдаваха уроци по математика и изобразително изкуство в подготвителни групи чрез видеоизлъчване в реално време, което се реализира от екип на училищната телевизия към 134 СОУ „Димчо Дебелянов“ – София.

Основна лекция в семинара изнеси Самс Ванг, президент на фирмата AClass от Тайван, чието технологично решение се използва в детската градина. То включва документ камера, индивидуални дистанционни за децата, чрез които те отговарят на поставени въпроси от учителя и специализиран софтуер за преподаване.

Интерес предизвика и представянето на новата уеб базирана платформа за деца umni.dechica.com. Тя бе използвана в час с таблети от децата за решаване на задачи, поставени от учителя. Платформата бе представена от Христина Дачева от dechica.com.