Училища

Активирайте вашата поща в teacher.bg

Паролата е временна и трябва да се замени при първоначалната активация на пощата в домейна @teacher.bg с ваша лична парола, известна само на вас.

Активирайте вашата поща от страницата http://mail.teacher.bg.

Вашата пощенска кутия е създадена с временна парола, която при активиране трябва да замените.

Инструкции за активация (електронен урок) са качени на този адрес:

http://helpmail.teacher.bg

За  повече информация, четете на адрес:  http://mail.teacher.bg.

ЗАПОЧВАЙТЕ АКТИВАЦИЯТА!

Вашата пощенска кутия е създадена с временна парола, която при активиране трябва да замените.

В е-мейла се влиза от http://mail.teacher.bg