Учители

Академия за училищни лидери (PTP)

Програма „Академия за училищни лидери“ ще избере 30 български директори на държавни и общински училища за участие в едноседмичен семинар за професионално развитие в България.

Семинарът, който ще се фокусира върху училищната култура и лидерство, ще бъде воден от американски експерти по педагогика и лидерски умения. По време на семинара участниците ще се научат как по-добре да идентифицират, анализират и да се справят с проблемите в своите училища.

Освен това, до един месец след приключването на семинара, директорите ще трябва да разработят и предадат за оценка планове за подобряване на своите училища. Тези финални проекти ще са базирани на наученото по време на семинара и ще бъдат оценени от американските експерти.

От 30-те финални проекта, американското жури ще избере 15те най-добри проекта. Директорите чиито проекти бъдат избрани, ще участват в десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където ще имат възможност да посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги/директори.

Краен срок: 25 януари 2015 г.

Още информация