Институции

Академично оплакване: България дава най-малко пари за образование

България е на последно място от балканските държави относно финансирането на висшето образование. Това заяви проф. Иван Илчев, президент на Изпълнителния комитет към Асоциацията на Балканските университети, предаде БГНЕС. Софийският университет е домакин на Третата годишна конференция на Асоциацията на балканските университети.

Проф. Илчев обясни, че дори Македония и Албания отделят по-голям процент за образование, отколкото отделя България. Според него една от причините България да има такъв нисък дял на бюджета за образование е сравнително ниският брой млади хората в страната. „Когато имаш многобройно младо население, какъвто е случаят в Албания и Косово, тогава си длъжен да отделяш много по-висок процент за образование. Когато имаш застаряващо население, каквото е нашето, нещата не стоят добре, за съжаление”, допълни Иван Илчев.

Проф. Илчев обясни, че целта на асоциацията е да създаде едни по-тесни връзки между университетите от балканските държави, да осигури възможности за по-добър обмен на студенти и преподаватели и организиране на съвместни научни прояви. „Това ще бъде отчетено днес и утре. Вторият важен въпрос, с който ще се занимаем е финансирането на висшето образование, въобще и особено на научните изследвания и научния обмен в университетите. Като опитаме да посочим на участниците три основни възможни източници на финансиране. Единият е свързан с програмите на ЕС. Вторият е съществуващата в момента програма за финансиране на науката и висшето образование в Турция. Ще обсъдим и трудностите пред, които са изправени университетите, които са в държави, които не са член на ЕС”, посочи Иван Илчев.

 Проблемите ни са общи, бих желал и успехите ни да са общи, каза още той.

Източник: actualno.com