Мнения

Азербайджан осигурява компютри за всички в сферата на образованието

На 30 юни Министерството на информационните технологии и съобщенията на Азербайджан от една страна и Microsoft, Hewlett-Packard, Ultra и BestComp от друга, подписаха договор за осигуряване на компютри и софтуер за учениците от средното образование, студентите и част от работещите в сферата на образованието в държавата.

 

Споразумението е по проекта „Народен компютър”, по който учителите в средното образование вече са получили общо 8 000 компютъра. С подписаното споразумение ще бъдат осигурени компютри не само на учителите, а и на изброените по-горе.

 

Споразумението е безпрецедентно – със срок на кредит за закупуването 12 месеца и на цена по-ниска с от 25% до 40%.

 

На сдобилите се с компютър по проекта ще бъдат предоставени софтуер и електронни учебници, които са част от споразумението.

 

Новината е съобщена по време на „Дни на иновациите”, състояли се в страната, което мероприятие е организирано съвместно от Министерството на информационните технологии и съобщенията на Азербайджан, Министерство на образованието, Microsoft, Hewlett-Packard, Ultra и BestComp.

 

Проектът „Народен компютър” е стартирал на 10 април 2010 г. с основни цели:

  • създаване условия различните социални слоеве на населението да притежават съвременни компютри, обезпечени с лицензиран софтуер;
  • намаляване на т.н. „дигитално неравенство”;
  • увеличаване внедряването на компютри в отделни региони;
  • развитие на електронното общество;
  • развитие на електронно правителство в страната.
 

Следващ етап от проекта е осигуряване кредити и възможност за закупуване компютри на преференциални цени на работещите в сферата на здравеопазването и държавната администрация.

 

Понастоящем в Азербайджан на 100 души се падат по 12 компютъра, като проектът има за цел да увеличи този показател за страната.