Училища

Адаптирани програми за 292 неделни училища в чужбина

Обучението на учениците в 292 български неделни училища в чужбина, които постъпват в I и в V клас през учебната 2016/2017 година, ще става по адаптирани учебни програми по български език и литература, по история и цивилизации и по география и икономика. При адаптирането на програмите за първи път експерти на МОН привлякоха учители, които преподават в неделни училища в чужбина и дадоха становище какво е най-удачно да се преподава.

За първи път българчетата в чужбина ще се обучават по адаптирани учебни програми по история и цивилизации и география и икономика в частта им, отнасяща се до историята и географията на България.

Адаптираните програми са разработени в съответствие държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и изискванията за резултатите от обучението по учебните предмети български език и литература, история и цивилизации и география и икономика.

Учебните програми са адаптирани така, че обучението по тях да осигури усвояването на българския книжовен език, българската литература, историческото и географско познание за българските земи в условията на чужда езикова среда.

Изучаването на български език и литература, история и цивилизации и география и икономика в тези училища ще помогне за приобщаването  на децата на наши сънародници в чужбина към българската култура и утвърждаване на българската идентичност като част от европейската идентичност.

Заради това, че все пак става дума за обучение в неделни училища,  са предвидени по-малък брой часове за прилагане на адаптирания вариант на учебните програми. Годишният брой за изучаване на учебния предмет български език и литература в I клас е 108 часа, а в V клас е 102 часа. Годишният брой за изучаване на учебните предмети история и цивилизации и география и икономика в V клас е по 34 часа.

Училищата в чужбина, които са подпомагани финансово от МОН и ще работят по тези програми, функционират на територията на различни континенти и държави:

Австралия и Океания  – Австралия и Нова Зеландия – 3 училища;

Азия – Израел, Китай, Кувейт, Обединени Арабски Емирства – 4 училища;

Африка – Египет, Мароко, Република Южна Африка – 3 училища;

Европа – Австрия, Албания, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Македония, Молдова, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Франция, Финландия, Чешка република, Швейцария, Швеция –  232 училища;

Северна Америка – Канада, САЩ – 49 училища;

Южна Америка – Бразилия – 1 училище.

Източник: МОН