Ученици

Агресията в училище се корени в семейството

Изследване установи, че 1/3 от българските семейства се държат агресивно с децата си и одобряват шамара като възпитателно средство. В училище агресивността сред децата също е голяма.

Насилието в българското училище е на едно от най-високите нива, според доклад на ЕС. Въпреки това в едно столично училище се борят успешно с нея и помагат на децата да станат по-добри хора. По тази причина от Новини.бг потърсихме мнението на училищния психолог на 95 СУ в столицата Нели Велкова като специалист, работещ с децата за преодоляване на различни техни проблеми.

Тя уточни, че в училище децата се насочват към психолог от класен ръководите, учител или родител. Разбира се, със знанието (попълва се декларация за информирано съгласие) на родител/настойник. „Има деца, които сами търсят подкрепата на училищния психолог. Най-често те споделят за конфликт с други ученици, а все по-често и за „липса на внимание“ в семейството. Това не означава непременно, че родителите не са обгрижващи, а по-скоро е сигнал за незадоволени базисни потребности от любов, разбиране, доверие“, подчерта специалистът.  

„Винаги в основата на някакъв проблем се корени моделът на поведение, който е в къщи. Лекът срещу агресията в училище е в подхода и промяната на модела от страна на родителите. Причините за агресивното поведение са разнообразни и зависят от много фактори, които в основата се отнасят към семейното възпитание.

Обикновено ние сами създаваме порочния модел. Родителите са модел на подражание и неправилна реакция от тяхна страна при определено поведение на децата, също може да бъде причина за деструктивно поведение. Трябва да се търсят различни начини на общуване, насоки, подкрепа. Например спортът е една много ефективна мярка за превенция.

Той дава възможност при по-буйните и агресивни ученици този вид „излишна“ енергия да бъде пренасочена в правилна посока. Много добре се отразява и при хиперактивните деца.”, подчерта Велкова. Тук можем да споменем добрите практики, които се прилагат в това столично училище. Това се постига с привличане на децата в различни клубове по интереси, които са безплатни и са по програми на Министерство на образованието, Министерство на спорта и европейски програми.

Децата със желание се включват в различните проекти по интеграция, като джудо, където се учат на дисциплина и овладяване на гнева, футбол, народни танци, арт работилницата за идеи.

95 СУ разполага и с клуб „Силни без насилие“. „Това са едни добри практики, които се спомагат за справяне с агресивния модел на поведение, както и с училищния тормоз. Освен това училището отбелязва всяка година и Деня на розовата фланелка, който цели да се обърне специално внимание на превенцията срещу училищния тормоз. На този ден учениците се запознават с Хартата на ценностите и правилата в училища“, коментира Нели Велкова. „Ако подходим градивно и опитаме да достигнем до причините за агресията чрез добрия тон, тогава нещата се случват.

Много е важно общуването и стимулирането на комуникацията, възможността да сподели своята болка е първата крачка към преодоляване на агресивното поведение.”, увери Нели Велкова. Психологът подчерта, че диалогът между родители и деца би могъл да се възстанови дори след като е бил нарушен. „Всяка една нарушена комуникация води до някаква форма на разстройство.

При едни отключва депресия, при други агресия. Много е важно да се следи особено през пубертета за промени в поведението. Тогава децата се променят много и са изложени на психосоциални рискове. Важно е родителите да следят всяка една промяна в поведението на подрастващите. Агресията може да е знак дори и за употреба на психотропни вещества”, предупреди специалистът.

На въпрос, кои са най-честите теми, по които децата не искат да говорят с родителите си, психологът каза: „Това са най-често темите за „първата любов“, не всички деца споделят в семейството и когато са обект на агресия и тормоз в училище, и не на последно място решението им да се възползват от т.нар. „забранени неща“. „В нашето училище като форма за справяне с агресията и училищния тормоз е в процес разработване на „Училище за родители“, където родителите ще могат да получат подкрепа и насоки за трудни за тях ситуации. В училището се набляга и на извънкласните форми на обучение, зелените училища-като форми на работа за изграждане на екипност, доверие, толерантност“, заяви още Велкова.

Източник: novini.bg