Ученици

Агресивните ученици влизат в електронен регистър

Специален електронен регистър вече отчита прояви на агресия и инцидентните случаи с деца в училищата и извън тях, информира БНТ, цитирана от news.bg.

Директорите ще имат ангажимента да правят личен профил на учениците, при които се наблюдава риск да отпаднат. Те също трябва да установят и анализират и причините за натрупани голям брой неизвинени отсъствия.

Информацията в регистъра няма да са публични и ще са на разположение на отговирните институции като полицията и отделите за закрила на детето.

Подобни данни вече се попълват от училищата в Пловдив.

Психолози от детския комплекс в града под тепетата отчитат увеличена агресия у учениците, която се пренася от интернет пространството в класните стаи.