Институции

Агенция ще следи как се харчат евросредствата за наука и образование

Нова държавна агенция ще следи как се харчат евросредствата за наука и образование. Създава се Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА „ОП НОИР“), реши правителството на вчерашното си заседание и одобри нейния устройствен правилник.

Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката, уточняват от пресслужбата на Министерския съвет. Новата агенция ще изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз.

Агенцията ще работи и като междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. до нейното приключване.

Създаването на агенцията е следствие от необходимостта да се отстранят несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад на Европейската комисия за „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“, уточняват от правителствената пресслужба. Най-критична в доклада е констатацията, свързана с необходимостта от разделяне на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и Министерството на науката и образованието (МОН) като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата. Постановлението влиза в сила от 1 ноември 2017 г.

За проблеми около ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ стана ясно в началото на годината по време на служебното правителство. ЕК идентифицира набор от проблеми, в резултат на които бяха спрени междинните плащания по програмата. Основният, посочен от ЕК проблем, беше, че като просветен министър Меглена Кунева е съвместявала функциите на министър на образованието и науката и ръководител на Управляващия орган на програмата.

Източник: investor.bg