Мнения

Автори на учебници искат повече творческа свобода

В работата на конференцията „Учебникът в контекста на обществените очаквания и потребности“, организирана от издателствата Анубис и Булвест 2000 взеха участие и автори на учебници.

Проф. Ангел Петров, автор на учебници по български език на издателство Булвест 2000 заяви, че в държавните образователни изисквания липсват теми, свързани с практическата употреба на езика в гимназиалния образователен етап.

„Имаме нужда от преформулиране на ДОС в това отношение“, каза той. Той настоя за повече творческа свобода за авторските колективи, както и за това авторите да имат право да променят и адаптират художествени текстове, когато ги използват в учебниците.

Според проф. Клео Протохристова, автор на учебници по литература на издателска къща Анубис, новите поколения и променената културна ситуация изискват ново преподаване по литература, за да се съхрани интересът към този предмет. То вече трябва да е с акцент върху четенето на художествени текстове, а не върху литературната критика към тях.

Мотивацията е ключето към успеха на новите учебници, каза Тони Чехларова, ръководител на секция Образование по математика и информатика в Института по математика и информатика – БАН. В учебниците и преподаването трябва да има провокация, за да се заинтересуват децата от тях.