Ученици

Абсурд: Децата родени в чужбина, а ги търсят за училище тук

Българчета, които са родени в чужбина и имат двойно гражданство, излизат със своето ЕГН в базата данни, която ползват екипите за обхват и задържане на децата в училище.

Така учителите са длъжни да посещават адресите, при това многократно – макар за всички да е ясно, че тези деца никога не са били там и дори изобщо не са живели в родината си.

„Имаме деца, които са родени в Испания. Ходим по 8, 9, 10 пъти с пълното съзнание, че няма да ги намерим в някогашните домове на родителите им. Досаждаме на баби и дядовци, на които не можем да дадем логично обяснение защо продължаваме да ги посещаваме и безпокоим”, разказват от Брезово.

Затова учители, директори и общински администрации настояват платформата да се „изчисти” поне от тези казуси. В противен случай ще продължат да се полагат безсмислени усилия, което много демотивира учителите.

В МОН са постъпили доклади от ​регионалните управления на образованието, в които са изложени различни трудности, свързани с информацията в базата данни. На срещи с екипа, който поддържа платформата, ще се търси оптимизирането й. Ще бъдат направени подобрения по предложение на Пловдив и София, коментира зам.-министърът на образованието Таня Михайлова.

Министър Красимир Вълчев също е категоричен, че когато механизмът стартира, се вървеше от информационните масиви към работа на терен, но към момента се търси начин подходът да се обърне – водещата информация да е тази, която се установява при обходите.

3 години след като стартира механизмът за обхват и задържане в клас, в момента на терен в цялата страна са 1280 екипа. В тях са ангажирани над 15 000 души от различни институции. Всяка работи в полето на своите правомощия, но заедно с другите, по всеки казус на дете до 16  г., което по нашето законодателство трябва задължително да учи, но го няма в клас. Данните показват увеличение на числеността на екипите с 37%.

Тази година за първи път броят на навоотпадналите намалява два пъти. Към началото на тази учебна година 6500 деца от завършилите втория срок на предходната не са се явили на училище. Една година по-рано в тази категория са били 13 600.

Статистиката показва обаче, че не се постига успех в обхващането на децата на възраст 5, 6 и 7 г. Там има влошаване на резултатите.

Опитът на Пловдив:

Полицията откри къде са 450 ученици, подават й още 1300

Когато нямаме достоверна база данни и се ходи по адреси, изключително голям ресурс отива на вятъра, казва началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова.

Пловдивска област първа през 2017 г. предложи и приложи система за междуинституционална работа за връщане на децата в клас, а тя заедно с електронната платформа после стана основна на държавния механизъм. Сега Пловдив първи въвежда и нов почин за изясняване на адресните регистрации. Направена е среща с Областната дирекция на полицията, откъдето са се ангажирали да установят къде се намират 550 деца, които не посещават училище и не са открити на адресите, с които фигурират в системата на ГРАО.

Често там има некоректни данни, тъй като в махалите се живее в незаконни къщи, на които няма как да се направи регистрация за настоящ или постоянен адрес. Семействата се регистрират където могат, но често никога не са живели там.

От подадените 550 случая за изясняване на статуса само за 100 полицията не може да посочи къде са тези деца, каза Киркова. За останалите екипите вече разполагат с по-надеждни данни. Обмислят се и варианти за сътрудничество със социалните служби, от които да се иска информация на какъв адрес се получават помощи.

След първия опит дадохме нови 1300 имена. Когато получим обратна информация от полицията за местонахождението им, това ще бъде отразено в системата, каза Киркова. Това обаче е работа на парче и е нужно генерално решение.

Затова РУО-тата предлагат промени в регламентите, които да важат в цялата страна. Сред тях е при несъответствие между адреса и местонахождението да се уточнява между общините къде се намират едно дете и родителите му ​- за да не се прехвърлят отговорности и санкции от една на друга община. Работещите по механизма искат още да може да се ползва електронен подпис. А също и своевременно да се отразява в платформата движението по наложено наказание на семейство, което не праща детето на училище – има ли съставен акт, издадено ли е наказателно постановление.

Директори звънят на колеги в Англия, Германия и Гърция

Предстои промяна в нормативната уредба, обеща зам.-министър Таня Михайлова. Корекцията ще касае наредбата, по която до момента директорите нямаха право да отпишат един ученик 2 месеца, след като той спре да посещава занятия, ако семейството не го е отписало от училище. Това създава най-вече затруднения в етническите общности, тъй като там миграцията е интензивна. Обикновено се тръгва за чужбина, без да се предупреди школото. Ако детето не е отписано официално, школският шеф бе длъжен да води ученика по документи. Това обаче създаваше риск после да бъде укорен, че поддържа „мъртви души” в списъците. Ще променим тази наредба, защото затруднява работата, уверява Таня Михайлова.

Директорите роптаят и срещу изискването отписването да става само при постъпила по официален ред информация, че детето е записано другаде. Училищен шеф разказва, че лично звънял в учебни заведения в Англия, Германия и Гърция да пита дали там е постъпил такъв ученик и да може законно да го отпише тук. Била му отказана информация по такъв канал.

Не дават резултат и опитите да се създаде система, по която България и Германия да обменят такава информация по служебен път – там има много провинции, които не успяват дори и помежду си. Яснота обаче дават масивите на социалната система.

Населени места у нас имат трудности и с някогашни студентски кампуси. Там млади хора са имали адресна регистрация, създали са семейства и са се родили деца. След като са приключили следването си обаче, няма данни, че са напуснали. Студентският град в Свищов например е празен, но не и според масивите на общинската служба ГРАО.

Източник: marica.bg