Ученици

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски, докато станат студенти

Зрелостниците, които през настоящата година завършват средното си образование трябва да внасят здравни осигуровки в размер на 20,40 лева до момента, в който започнат да учат в университет и то редовно обучение, или постъпят на работа. Ако в продължение на три месеца (юли, август и септември) те не направят плащанията, губят здравноосигурителните си права, напомнят от Националната агенция за приходите.

Завършилите средното си образование през 2018 г. трябва сами да платят здравните си вноски докато не постъпят на работа или продължат образованието си в университет редовна форма на обучение, независимо дали той е в България или в чужбина. За законовото изискване напомнят от Националната агенция за приходите.

Ивана Георгиева, главен инспектор по приходите в Офиса на НАП – Стара Загора: „За целта подават Декларация 7. Това се извършва в офисите на НАП, по пощата с обратна разписка, или с ПИК, ако имат такъв.  Декларация 7 следва да бъде подавана до 25 август 2018 г. и ежемесечно до 25-о число следва да се плащат осигуровките, които на месец за 2018-а са 20,40 лева.“

За сметка на републиканския бюджет здравно се осигуряват учениците до завършване на средното им образование и студентите, които учат редовна форма на обучение до навършване на 26 годишна възраст. През летните месеци юли, август и септември, между завършване на 12-ти клас и започване на академичната година във ВУЗ обаче, младите хора не попадат в нито една от двете категории „ученици“ или „студенти“. През това време те трябва сами да плащат вноските си за здравно осигуряване.

Ивана Георгиева, главен инспектор по приходите в Офиса на НАП – Стара Загора: „При неплащане на здравните осигуровки, здравните права се губят при три неплатени месечни здравни вноски. Могат да ги платят и предварително до месеца, в който се запишат в учебното заведение.“

Александър Чемширов, кандидат-студент:„Не съм наясно, но съм водил разговор с моите родители, които ми обясниха как стоят нещата и, че те ще поемат моите разноски за тези три месеца преди да бъда кандидат-студент.“

Националната агенция за приходите предлага и нова услуга за плащане на дължимите осигуровки. Ивана Георгиева, главен инспектор по приходите в Офиса на НАП – Стара Загора: „Имаме поставени ПОС терминали. Всички, които притежават банкови карти, могат да използват услугата много бързо, много лесно и без такси е плащането през ПОС терминалите.“

Студентите, които учат в чужбина, трябва всяка година да представят в офисите на Националната агенция за приходите удостоверение от съответния университет, че учат редовна форма на обучение, за да може да бъде здравно осигурен в България.

Източник: tvevropa.com