1-7ми клас

STEM образованието (наука, технологии, инженерство и математика) играе критична роля в развитието на учениците от 1-7 клас. В тази възрастна група, STEM акцентира на изграждането на фундаментални умения и познания, които ще послужат на децата през целия им живот. Учителите трябва да интегрират научни експерименти, технологични иновации, инженерски предизвикателства и математически задачи в учебния процес, за да стимулират любознателността, креативността и критическото мислене на учениците. Чрез практически дейности и реални примери, учениците от 1-7 клас развиват уменията си за решаване на проблеми и анализ, които ще им помогнат да се справят с предизвикателствата на бъдещето.

Показване на 4 резултата