Комплект Хидравличен подемник

Описание

Комплектът да съдържа необходимите компоненти за изграждането на технологията на хидравликата. Всички компоненти да са предварително изрязани и пробити.