ЗАКОН за публичните финанси

Законът за публичните финанси урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси. С влизането му в сила от 01.01.2014 г. се отменя Законът за устройството на държавния бюджет.

Дата на добавянеИзтегляния
14.10.201511 Изтегли