Започна подаването на документи за кандидатстване след 7-ми клас

Със заявление по образец, копие от удостоверението за завършен седми клас (носи се и оригинала, който след сверяване се връща на кандидата), копие от медицинско свидетелство (удостоверяващо, че профилите, на които се е спрял ученикът не са противопоказни за здравословното му състояние), копие от служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, учениците могат да подават документи …