Денков: Съвременното образование изисква съчетаване на различни цели

Министърът на образованието Николай Денков заяви, че съвременното образование изисква съчетаване на различни цели – усвояване на необходимите знания, работа с деца със специални образователни потребности, както и мерки за предотвратяване на радикализацията. ... Още

Стойнева: Санкциите по ОПНОИР няма да засегнат изпълнителите на проекти

Водещ: В  писмо от края на миналата седмица Европейската комисия отправя критики срещу управлението и изпълнението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерството на образованието и науката. ... Още

Променя се името на факултет в TУ – София

По предложение на Министерството на образованието и науката Министерският съвет преобразува факултет „Компютърни системи и управление“ в структурата на Техническия университет – София, във факултет „Компютърни системи и технологии“. ... Още