Кунева: Денков спира собствена процедура…!

Прекратената от служебния министър Николай Денков процедура за избор на оценител по проектите за научни центрове е предложена от самия него, докато беше заместник-министър. ... Още

Нова процедура за набиране на оценители по ОП НОИР

Звеното за техническа помощ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) прекрати обществената поръчка за избор на оценител на проекти за създаване на Центрове за върхови постижения и на Центрове за компетентност, без да излъчи победител. ... Още

Крайният срок за проекти за върхови постижения е 28 февруари 2017 г.

Насоките за кандидатстване за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност повече няма да бъдат променяни, а крайният срок за подаване на проектните предложения остава 28 февруари 2017 г. ... Още