Ученици

Ученическите фирми са пример за връзката образование – бизнес

Ученическите фирми са пример за тясна връзка между образованието и бизнеса – такава, каквато искаме да има в цялата система на българското училище. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на откриването на XVIII традиционен панаир на учебно-тренировъчните фирми, организиран от Националната търговско-банкова гимназия (НТБГ).

По думите му цел на ръководния екип на министерството е учениците да развиват своята креативност, да генерират идеи и да работят за тяхното осъществяване с помощта на ментори от действащи фирми. Проф. Денков отбеляза, че в НТБГ има работещ модел за практическо обучение, от който може да се почерпи добър опит. От 2000 г. насам гимназията е регистрирала 350 учебни банки, фирми, служби и институции, като всяка година в тяхното развитие участват по 860 ученици от X до XII клас.

Министърът акцентира на изключителните постижения на учениците на национални и международни състезания. Възпитаниците на НТБГ са участвали в 50 международни панаира и са спечелили над 150 награди, някои от които завоювани в страни с традиции в развитието на ученическите фирми като Германия, Швейцария и САЩ.

„Очевидно е, че нашите ученици имат огромен потенциал. Ние сме длъжни да продължаваме да ги стимулираме да надграждат своите знания и умения. Пътят за това минава през практическото обучение и сътрудничеството с бизнеса. Така ще осигурим добро бъдеще за децата и качествени специалисти за икономиката на страната“, добави още министър Николай Денков.

След откриването на панаира той разгледа щандовете на участниците, сред които бяха 18 учебни банки, 4 застрахователни дружества, 2 митници и 32 учебни фирми. По време на обиколката министърът получи компетентна консултация за защитата на електронното банкиране в учебната „Сириус Банк“, както и съвети за ползването на медицинска козметика и противогрипни препарати в учебната аптека „Алфа МЕД“.

Източник: МОН