Стрес мъчи 9 от 10 учители у нас

Първото национално представително проучване за диагностика на синдрома на прегаряне (бърнаут) при педагогическите специалисти у нас е към края си. Предварителните резултати показват, че българският учител е подложен на сериозен стрес, който води до доста голямо изхабяване. На първо място като стресов фактор при 9 от 10 учители е прекомерното административно натоварване, следван от агресията … Продължете с четенето на Стрес мъчи 9 от 10 учители у нас