Институции

Просветният министър: Делегираните бюджети трябва да осигурят равен достъп до образование

Разпределението на средствата трябва да осигурява равни възможности на образователните институции да осъществяват учебен процес като проекция на принципа на „равен достъп до образование“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред депутатите от парламентарната Комисия по образование и наука, които заседаваха във Велико Търново.

По три разходни стандарта ще се финансират училища. Освен брой на децата и учениците и на паралелките, ще се отчита и средната пълняемост на паралелките, за да се коригират досегашните неравенства между големи и малки училища, допълни министърът. По думите му системата на делегираните бюджети носи стимули за обхващане на децата и учениците в образователната система. Проблемът е, че това понякога става с цената на прикрити отсъствия и въздържане от наказание, подчерта министър Вълчев.

Стимулите за обхващане трябва да се запазят, като училищата и детските градини положат усилия да подкрепят и включат в образователната система всяко едно дете. При диференцирането на средствата за детски градини и училища те ще се разпределят и според възможността да се привлекат педагогически специалисти. Целта е всички образователни институции, дори и тези в най-малките и отдалечени населени места, да привлекат повече млади учители, изтъкна министър Вълчев. Ще се насочат допълнителни средства и към детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи – за назначаване на медиатори, за да работят повече часове учителите, да работят с родителите. Резултати в интеграцията на тези деца се получава, когато с тях се работи допълнително и индивидуално. Трябва да получават повече и защото работят при по-трудни условия, смята министър Вълчев. 12 процента допълнително ще получат училищата в отдалечени райони. Институциите в системата вече са групирани в осем групи, като в последната се отчита отдалечеността и невъзможността при равни други условия да се привлекат педагогически специалисти.

Друго предложение на МОН е да се предоставят повече средства за обучение по професии, които са търсени на пазара на труда или се очаква недостиг в близко време. Ще имаме глобален недостиг на пазара на труда, но в някои професии и сектори той ще бъде особено остър, предупреди министър Вълчев. Предвижда се още да се поемат разходите на учениците за транспорт до училище, което обучава за придобиване на квалификация за професия, дори и то да не е най-близкото – така стимулираме включването и достъпа до професионално образование, съобщи просветният министър.

Източник: novini.bg