Институции

Няколко факултета на СУ искат увеличение на таксите

Няколко факултета на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ са дали заявка за повишение на таксите за новоприетите студенти. Те са дали предложенията си на заседание на Съвета на деканите на 14 февруари и предстои да бъдат гласувани на предстоящото заседание на Академичния съвет на Софийския университет на 22 февруари.

Предложенията предвиждат увеличаване на таксите в част от факултетите единствено за новоприети студенти. Не се променят размерите на годишните такси за обучение на действащите студенти, докторанти и специализанти, приети преди учебната 2017/2018 година. Без промяна остават таксите на обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и Юридическия факултет.

Предвижда се намаляване на таксата за обучение на студенти редовно обучение, приети в специалност “Математика“ на Факултета по математика и информатика от 800 лева на 640 лева. Първокурсници, приети с максимален бал в специалностите “Математика“ и „Статистика“, ще бъдат освободени от такса за първата година на обучение, предаде Mediapool.

Предвижда се увеличаване на таксите за обучение на новоприети студенти и докторанти в: Богословския факултет за редовно обучение – от 540 лева на 560 лева; за задочно обучение – от 246 лева на 300 лева. Геолого-географския факултет за редовно обучение в специалност „Регионално развитие и политика“ – от 380 лева на 420 лева и за задочно обучение в същата специалност – от 150 лева на 300 лева; за задочно обучение в специалност „Туризъм“ – от 150 лева на 420 лева.

Историческия факултет за редовно обучение – от 590 лева на 600 лева; за задочно обучение – от 200 лева на 400 лева; за задочно обучение на докторанти – от 450 лева на 900 лева.

Стопанския факултет за редовно обучение в специалност „Стопанско управление“ – от 380 лева на 460 лева; за редовно обучение в специалност „Икономика“ – от 340 лева на 460 лева. Факултета по класически и нови филологии за редовно обучение в специалностите „Японистика“, „Кореистика“ и “Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – от 590 лева на 690 лева; за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева. Факултета по славянски филологии за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева. Философския факултет за редовно обучение в специалност “Публична администрация“ – от 380 лева на 420 лева; за задочно обучение в специалност “Публична администрация“ – от 150 лева на 300 лева; за редовно обучение в специалност “Културология“ – от 560 лева на 600 лева.

Факултета по химия и фармация за редовно обучение на чуждестранни студенти в специалност “Фармация“ – от 4 650 евро на 7 700 евро; за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 4 650 евро на 7 700 евро. Факултета по начална и предучилищна педагогика за редовно обучение – от 485 лева на 530 лева; за задочно обучение – от 485 лева на 530 лева и намаляване на таксите за редовно обучение на чуждестранни студенти – от 3 300 евро на 3 100 евро и за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 3 000 на 2 550 евро.

Не се предвиждат промени в таксите за кандидатстване в СУ за учебната 2017/2018 година и те остават 30 лева за явяване на изпит и 30 лева за участие в кандидатстудентската кампания и класиране. Не се предвиждат промени и в таксата от 50 лева за конкурсен изпит на кандидат-докторанти.

Източник: actualno.com