Институции

Нови учебници за 2-ри и 6-и клас за първия звънец

Очаква се всички ученици от 2-ри и 6-ти клас да имат нови учебниците още на 15 септември. От 25 август започва разпространението на одобрените учебни помагала, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН). При забавяне на доставката, то няма да е значително и учебниците ще бъдат осигурени преди децата да са преговорили материала от миналата година, обясниха още от просветното ведомство.

Днес вносителите на проекти на учебници и учебни комплекти получиха заповедите на министъра на образованието и науката за одобрение или отказ от одобрение. Общо подписаните заповеди са 260, от които 256 са одобрени. От двата етапа на оценяване стана ясно, че те отговарят на държавния образователен стандарт и са получили над 50% положителни оценки от учителите по съответните учебни предмети в страната. Списък на утвърдените учебници ще бъде публикуван утре (18 август) на сайта на Министерството на образованието и науката (МОН).

До понеделник педагозите трябва да изберат по кои от тях ще преподават в клас и да подадат заявка до директорите. До четвъртък трябва да бъдат сключени договорите с издателствата за закупуване и доставка. Учебниците и учебните комплекти за учениците от 1 до 4 клас и учебниците за учениците от 5 до 7 клас са безплатни и се предоставят безвъзмездно от МОН. На децата в 1 клас се дават нови учебни комплекти всяка учебна година. Останалите пособия могат да се използват до 3 г., след което се подменят.

Източник: МОН