Ученици

Конкурс за ученици в рамките на фестивала ”Вярвам в теб!” – 2013

НПО “Сдружение Азбукари” организира конкурси за ученици на тема “Вярвам в теб!”. Всички желаещи могат да участват с есе или рисунка.

Творбите ще оценява петчленно жури от журналисти, езиковеди и художници. Победителите ще получат награди, грамоти, медали и специално участие в детския фестивал “Вярвам в теб!”

Есетата и рисунките се изпращат до 1 март 2013 година. Прилага се и информация за трите имена на участника, възраст, училище и координати за обратна връзка.

Адресът е: “Сдружение Азбукари”, град София – 1505, ул. “Царичина” № 1, партер. Творбите и личните данни могат да се изпращат и на електронен адрес: office@azbukari.org.