Мнения

Кандидатствайте за иновативно Microsoft Showcase Schools

Microsoft Showcase Schools програмата цели да създаде глобална общност от иновативни училища, имащи интерес да подобрят процеса на обучение с помощта на нови технологии. Програмата предоставя много възможности на учениците да придобият трайни знания и да стимулира изграждането на основни умения, които биха им били полезни за бъдещата реализация на пазара на труда.

Всяко училище, отговарящо на изискванията има възможността да стане част от професионално общество, което работи съвместно за изграждане на нов облик на образователния процес с помощта на нови технологии и модерни решения.

Microsoft Showcase Schools набляга на нуждата от индивидуален подход към всеки един ученик, чрез използването на персонално устройство за всеки и използването на технологични услуги като Office 365 Education, Office Mix, OneNote, Skype, Minecraft и много други.

Насоки и препоръки за кандидатстване:

·       Училищното ръководство трябва да е убедено в многобройните ползи от употребата на информационни и комуникационни технологии в образователния процес

·       Училището да има традиции и интерес в използването на продукти на Microsoft

·       Училището поощрява използването на иновативни и интерактивни методи за преподаване от преподавателите

·       В учебната програма е заложено преподаване на дисциплини свързани с ИКТ

·       Училището предвижда интеграцията на Office 365 за образование, OneNote и др.

Повече информация може да научите от официалния сайт на програмата – https://www.microsoft.com/en-us/education/school-leaders/showcase-schools/default.aspx

Формата за регистрация в проекта може да намерите на официалния сайт за регистрация – https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizardnp.aspx?wizid=2dc6928a-8b58-4f58-8d6f-85dab0876300&lcid=1033

Формата за кандидатстване трябва да бъде попълнена на английски език.

От Майкрософт в България вярваме, че участието в програмата ще допринесе за добрата атестация за предстоящото кандидатстване за национален статут на Иновативно училище и сме готови да работим с всички училища, които имат интерес да кандидатстват за Иновативно училище.